Ethem YALÇIN
Tapu Müdürü

 

 

 

SIRA NO

ADI SOYADI

KADRO ÜNVANI

   1

Ethem YALÇIN

Tapu Müdürü

   2

Muhammet Kürşat GÜÇ

Müdür Yardımcısı

   3

Güner NARİNLİ

Müdür Yardımcısı

   4

Mustafa TAŞKIRAN

Bilgisayar İşletmeni

   5

Zehra AY

Bilgisayar İşletmeni

   6

Müdahir KORKMAZ

Bilgisayar İşletmeni

   7

Hikmet GÜNAY DURSUN

Bilgisayar İşletmeni

   8

Yusuf ÖZKÖK

Kadastro Teknisyeni

   9

M. Cevdet DURSUN

Bilgisayar İşletmeni

  10

Merve KESİCİ

Bilgisayar İşletmeni

  11

Özlem KÖYMEN

Tekniker

  12

Zuhal CANSEVER

Bilgisayar İşletmeni

  13

Murat BAYDOĞAN

Bilgisayar İşletmeni

  14

Asuman BAYAR

Tekniker

  15

Mahmut KARADAĞ

Tekniker

  16

Fırat ÖZKAN

Tekniker

  17

Sevim KARLILAR

 Tekniker

  18

Kamil Can ÖZTÜRK

Sözleşmeli Tekniker

  19

Emrullah ŞEN

Sözleşmeli Tekniker

  20

Soner AŞHAROĞLU

Söz. Büro Personeli

  21
Zeliha ÇATAL        
Sözleşmeli Tekniker
  22
Abdullah TORAMANOĞLU
Sözleşmeli Tekniker
  23
Ali PINAR
Daimi İşçi 

 

 
 

Vizyonumuz                                                                                                                                                                                             

Taşınmazlara yönelik politikaları belirleyen ve yöneten lider kurum olmak.

 

 

Misyonumuz                                                                                                                                                                 

 

 Misyonumuz taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etmek, güncellemek ve hizmete sunmak.

 

İşlemler

 
 
 Müdürlüğümüzde yürütülmekte olan bazı işlem çeşitleri aşağıda belirtilmiştir:

-Satış
-Bağış (Hibe)
-Trampa
-Ölünceye Kadar Bakma Akdi
-Miras Yoluyla İntikal İşlemleri
-Taksim (Paylaşma)
-İpotek
-İntifa Hakkı
-Kat İrtifakı Kurulması
-Kat Mülkiyeti Kurulması
-İfraz (Ayırma)
-Tevhit (Birleştirme)
-Cins Değişikliği
-İrtifak Hakkı
-Tashih (Düzeltme) İşlemleri
-Aile Konutu Şerhi
-Kamulaştırma
-İmar Uygulamaları
-Taşınmaz Kısıtlamaları, Çeşitli Şerhler ve Terkinler
-Yabancı Uyruklu Gerçek Kişilerin Türkiye'de Taşınmaz Edinimleri
-Yabancı Tüzel Kişiliğe Sahip Ticaret Şirketlerinin Türkiye'de Taşınmaz Edinimleri
-Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiye'de Taşınmaz Edinimleri

Ayrıca Müdürlüğümüzde, Mahkeme ve İcra Daireleri başta olmak üzere diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca talep edilen tapu kayıt suretleri ve çeşitli yazışmalar gibi işlemlerde yürütülmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Akıncılar Mh. Vergi Dairesi Müdürlüğü Üstü 2.Kat 35750 Ödemiş/İZMİR
Telefon/Faks: (0 232)280 1781- 544 2826
odemıs-tsm@tkgm.gov.tr