ÖDEMİŞ KAYMAKAMLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
(İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)
 
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
1
 
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları   
1-Matbu Dilekçe ,
2-Kira Kontratı,
3-Tapu Belgesi.  
15 Gün
2
Her Türlü Dilekçeyle Başvuru.
İlgili Kuruma Havale Edilmesi.
1 Dakika
3
Tüketici Sorunları Başvurusu
Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Fatura,
2-Satış Fişi
3-Garanti Belgesi,
-Sözleşme vb.
30 Gün
4
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
1- Matbu Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi Levhası
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı.
15 Gün
5
“Apostille” tasdik şerhi
İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Çankaya Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.
5 Dakika
6
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
1-Dilekçe.
15 Gün
7
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı)
1-Matbu Dilekçe, 
2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).
15 Gün
8
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun
1-Şikayet Dilekçesi.(Dilekçede Bulunması Gerekenler: Şikayetçinin Adı, Soyadı, Adresi, Telefon Numarası, Şikayet Edilen Memurun Adı, Soyadı ve Çalıştığı Kurum)
45 Gün
9
Muhtar İzin Müracaatları
1-İmzalı ve Mühürlü İzin Talep Dilekçesi.
15 Dakika
10
Yurt Dışı Bakım Belgesi
1-Yurt Dışı Bakım Belgesi Formu (Muhtar Onaylı)
15 Dakika
11
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı
1-Başvuru Formu
30 Gün
12
Adli Sicil Kaydı
1-Dilekçe
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5 Dakika
13
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
1-Dilekçe
2-Talep Formu
15 Dakika
14
Etkinlikler (Festival, Konser, Tiyatro vb.)
1-Dilekçe
2-Etkinlik Bildirim Formu
15 Dakika
15
Yardım Toplama Kampanyası
Tüzel Kişiler İçin;
1-Dilekçe
2-Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4-Her Kişi İçin 2’şer Adet Fotoğraf
5-Keşif Özeti Raporu(İnşaat İşleri İçin)
Gerçek Kişiler İçin;
1-En Az 3(Üç) Kişiden Oluşan Sorumlu Kurul(2860 11. Maddesi)
2-Dilekçe
3-İkişer Adet Fotoğraf
4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi(Adli Sicil Kaydım “Bulunmamaktadır” İbaresi Yazılıp İmzalanacak Kişi Tarafından)
5-Hasta İse Hasta Raporu
6-Ölüm Halinde Ölüm Belgesi ve Aile Tablosu
3 Gün
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                          İkinci Müracaat Yeri:
İsim            : Mahmut YENİAY                                                     İsim            : Kasım Fikret DAYIOĞLU
Unvan       : Yazı İşleri Müdürü                                                    Unvan       : Kaymakam
Adres         : Ödemiş Kaymakamlığı-İZMİR                                Adres         : Ödemiş Kaymakamlığı-İZMİR
Tel             : (0232)545 31 50                                                      Tel             : (0232) 545 31 50
Faks          : (0232) 545 28 71                                                     Faks          : (0232) 545 28 71
E-Posta     : odemiskaymakamlik@hotmail.com                       E-Posta     :  odemis@icisleri.gov.tr