Dr. Ahmet KİPİCİ 
                                                                                                                         İlçe Sağlık Müdürü 

 

 

Ödemiş İlçe Sağlık Müdürlüğü

MİSYONU
Kaliteli sağlık hizmeti yönetimi için gerekli şartların oluşmasını sağlamak ve sürdürmektir.

VİZYONU
Sağlık alanında kaliteli hizmet yönetimine önder olmaktır.

GÖREV ALANLARI
İlçe Sağlık Müdürlüğünün asli görevi; İlçedeki sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesini, aynı zamanda yasal şartlar çerçevesinde ilçede kaliteli ve sürekli sağlık hizmetinin sunulmasını sağlamaktır. Bununla birlikte eczane denetimleri, özel sağlık kuruluşlarının denetimleri ve acil sağlık hizmetleri ile ilgili işlemlerin takibi yapılmaktadır.

Personel Durumu:

İlçe Sağlık Müdürü

1

İlçe Sağlık Md. Yrd.

1

Verem Savaş Disp.Hekimi

1

Aile Hekimi

36

Ebe

44

Hemşire

29

Sağlık Memuru

14

Sağlık Evi Ebesi

17

Laborant

4

Röntgen Teknisyeni

1

Kimyager

1

Ayniyat Saymanı

1

Ambar Memuru

1

Memur

1

Hizmetli

6

Toplam Personel

158

Bünyesindeki Kurum Sayısı:

Aile Sağlığı Merkezi

15

Sağlık Evi (Köylerde)

6

Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi

1

Verem Savaş Dispanseri

1

Halk Sağlığı Laboratuarı

1

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Atatürk Mah. Saracoğlu Cad. No:72
Tel: 0(232) 5451187
Faks: 0(232 545 2871
E-Mail: odemis_sgb@hotmail.com