Birim Yetkilisi 

                                                                                                                                                       Ali Şiyar DAĞ

MİSYONU

Türkiye genelinde gerektiğinde ihale yöntemini de kullanarak tesis kadastrosunu tamamlamak, mülkiyete konu olan taşınmazların hukuki ve geometrik durumlarını kesinleştirmek, dünya üzerindeki konumlarını belirlemek, yetersiz kalanların düzeltme işlemlerini yapmak, veri konsolidasyonunu ile tapu kayıtlarını eşleştirerek sürekli güncelliğini sağlamak, dijital arşiv oluşturmak ve tüm manyetik verileri diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşacak hale getirmek, Coğrafi Bilgi Sistemine altlık oluşturarak e-devlet projesine katkı sağlamaktır.

VİZYONU

Kamu hizmetlerini yerine getirirken hem devlet hem halk memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak.

 

2- ÖDEMİŞ KADASTRO BİRİMİNİN PERSONELİ                                                    AYRINTILI PERSONEL DURUMU 

 
 

ÜNVANI

SAYISI

Birim Yetkilisi

1

Kontrol Mühendisi

1

Kadastro Üyesi

1

Kontrol Memuru

3

Kadastro Teknisyeni

11

Bilgisayar İşletmeni

2

Memur

2

D.S. Daimi İşçi

1

TOPLAM

22

İzmir Kadastro Müdürlüğü Ödemiş Kadastro Birimi

Ayrıntılı Personel Bilgileri

Sıra

Adı Soyadı

Emekli Sicil No / Sigorta No

Kurum Sicil No

Unvan

Telefon

    1  Emre KAZEL     77663217             37279    Birim Yetkilisi  2801491
    2  Metin ARAS      54911026     18252 Kontrol Memuru  2801498

3

Yılmaz TÜRKAY

61787011

22298

Kadastro Teknisyeni

 

4

M. Zafer Güngör

 

 

Kadastro Teknisyeni

 

5

Mehmet Ali ALA

62379049

24815

Kadastro Teknisyeni

 2801494

6

Kemal KEÇE

69274014

25909

Kadastro Teknisyeni

 2801495

7

Ali İhsan TOSUN

64432097

26162

Kadastro Teknisyeni

 2801496

     8 Ali Şiyar DAĞ          Mühendis  
    9 Nurcan YILDIRIM        82274173     40220 Memur  2801497
   10 Mustafa KAYMAK        78274217     40215 Memur  2801493
   11 İbrahim KÜPELİ   3501200514776     4089 Daimi İşçi  
 
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres:
 Hükümet Konağı 35750 Ödemiş