Fatih KİREMİTÇİ
İlçe Emniyet Müdürü

 
 
01.01.1974 yılında Yozgat ilinde doğmuştur. 1997 yılında Polis Akademisinden mezun olmuş ve 14.07.1997 yılında Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne atanmıştır. 1997 – 2005 yılları arasında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda, 2005 – 2008 yılları arasında Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapmıştır. 30.06.2008 tarihli Bakanlık Onayı ile İzmir iline ataması yapılmıştır. Ödemiş İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinin ardından Kiraz, Tire, Güzelbahçe ilçelerinde İlçe Emniyet Müdürü olarak hizmetlerini sürdürmüş olup, 23.08.2017 tarihli Valilik Oluru ile Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

 

İlçe Emniyet Müdürlüğü
 
 
 
GENELBİLGİLER
         TARİHÇE
         İlçemizde ilk polis teşkilatı resmi olmayan ve yapılan araştırma ile elde edilen rakamlara göre 1935-1936 yıllarında hükümet konağı olarak kullanılmakta olan binanın zemin katında “Ödemiş Kazası Emniyet Komiserliği” adı altında faaliyet göstermiştir.1946 yılında İlçe Emniyet Amirliğine dönüştürülmüştür. 1983  tarihinde Bakanlık onayı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak son şeklini almıştır.
                   
         MİSYON
         Polisin Görev ve Sorumlulukları çerçevesinde ilçe halkının huzur ve güvenliğini sağlamak, kanunların polise verdiği tüm görevleri insan hak ve özgürlüklerine saygılı, evrensel değerlere zarar vermeden yerine getirmek. 
 
         VİZYON
         İnsanların huzur ve güvenliğini bozmak isteyenleri caydıran, suç faillerini en kısa sürede yakalayan, verimli, etkin, kaliteli hizmet sunan, insanlara güven veren bir teşkilat olmaktır.  
 
         YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI
         Polis Teşkilatının görev ve sorumlulukları yasalarla belirlenmiş olup yetkilerini temel olarak 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunundan (PVSK) ve görev veren diğer mevzuattan alır.
         Türk Polis Teşkilatının görevini düzenleyen 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ilk maddesi:
         “Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatını temin eder. Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanunun ve nizamnamelerin kendisine verdiği vazifeleri yapar.” şeklinde düzenlenmiştir.
        Yine aynı kanunun 2. maddesi;
“Madde 2- Polisin genel emniyetle ilgili görevleri iki kısımdır.
A) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak,
B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak,” şeklinde düzenlenmiş olup polisin görevleri adli ve idari olmak üzere iki kısma ayrılmıştır.
         Polisin adli görevleri suçun işlenmesiyle başlar. Suç delillerini toplar, suç işleyenleri tespit ederek yakalar. Cumhuriyet Savcıları adına ve bilgileri dahilinde gereken soruşturmayı yaparak, şüpheli ve suç delillerini yargı mercilerine teslim eder.
         İdari görevleri ise; 
genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması, korunması, muhtaçlara, yaşlılara, sakat ve güçsüzlere, hastalara ve çocuklara yardım etmek, duran ve akan trafiği düzenlemek, araçların tescil işlemlerini yapmak, belge ve plakalarını vermek olarak sayılabilir.
         Ayrıca, Anayasal rejimimizi korumak, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek ve bu bütünlüğü bozmak isteyen her türlü bölücü ve bölgeci mihraklara karşı tedbirler almak, suç ve şüpheliler hakkında yasal işlemler yapmak, devlet büyüklerini, ülkemize gelen yabancı devlet başkanlarını ve misyonları korumak, pasaport, vatandaşlık, iltica ile ilgili işlemleri yürütmek polisin siyasi görevleri çerçevesindedir.
 
 
Kurumun Başlıca Faaliyetleri
Genel Disiplin Büro Amirliği
İdari, Lojistik, Personel, Büro Amirliği
Evrak Arşiv Büro Amirliği
EKKM- Muhabere Büro Amirliği,
Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği
Sivil Savunma Büro Amirliği
Bilgi İşlem- Genel Bilgi Toplama Büro Amirliği,
Ruhsat İşlemler Büro Amirliği
Asayiş Büro ve Ekipler Amirliği
Güvenlik-Tem Büro Amirliği
Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği
Çocuk Büro Amirliği
Polis Merkezi Amirliği
Toplum Destekli Polis Büro Amirliği