İbrahim ALTINTAŞ
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRÜ
 
 
01.10.1963 tarihinde Dinar/Afyonkarahisar’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. 1980 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi programına yerleşti. 1985 yılında buradan mezun oldu. Askerliğini 20.08.1986-30.11.1987 tarihleri arasında Yedek Subay olarak tamamladı.14.12.1987 Bingöl İli Genç İlçesi Veteriner Hekim olarak göreve başladı, 26.09.1988-19.07.1991 Bingöl İli Solhan İlçesi İlçe Müdürü,         05.08.1991-30.06.1993 Afyonkarahisar İli Sinanpaşa İlçesi Veteriner Hekim, 30.06.1993-27.09.1997 Afyonkarahisar İli Çay İlçesi İlçe Müdürü, 05.10.1997-20.11.1997 İzmir İli Urla İlçesi İlçe Müdürü, 20.10.1997-08.12.1998 İzmir İl Kontrol Laboratuvarı Veteriner Hekim, 08.12.1998-20.08.2000 İzmir İli Foça İlçesi İlçe Müdürü,   05.09.2000-15.09.2004 İzmir İli Torbalı İlçesi Veteriner Hekim, 15.09.2004-06.08.2008 İzmir İli Tire İlçesi Veteriner Hekim, 06.08.2008 tarihinden itibaren de Ödemiş İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
 
 

Ödemiş İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün görevleri:

a) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,

b) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek,

c) Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak, ç) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme planlarına göre işletme kurulmasına yardımcı olmak,

d) İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her türlü tarımsal girdi ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, bu girdilerin temininde yardımcı olmak,

e) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,

f) İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,

g) İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il müdürlüğüne göndermek,

ğ) Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,

h) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,

ı) Her türlü hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya konulan kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme işlemlerini uygulamak,

i) Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,

j) Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

 

PERSONEL DURUMU:

KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ :
 
Adres   : Cumhuriyet MahCumhuriyet Cad. No:23 Ödemiş/İZMİR                     
Santral : 0 (232) 545 15 03 (pbx) 
Gsm    : 0 532 420 23 14 (fct)    
Faks    : 0 (232) 545 28 64                   
E-Mail  :
odemis@tarim.gov.tr