TÜRKÜLER :
Kamalı zeybek, Gökçen efe, Ödemiş'in içinde, İnce Mehmet, Çakıcı efe, Birgi'nin kavakları, Postluoğlu Mehmet Efe, Osman zeybek, Fındık Sıddıkem, Bakırlı efe, Kör Bayram, Ödemiş Koşması, Cezayir türküsü, Eminem,Fatmam,Kesik Kerem,Yeşil giy yeşil kuşan, Süleymen bacanak, Bebek türküsü, Gündüz beyi, Ben Atina'da durmam, Arap kızı,Ödemiş yolu yeşil, Arabacı türküsü,Uzun kavaklar,Mezarımın taşı, Kızılcıklar oldumu, Gerali türküsü gibi türküleri vardır ve tümü anonimdir.
Bir kaç örnek.....:

ÖDEMİŞ'İN İÇİNDE
Ödemiş'in içinde camlı da meyhane
İçtim de içtim boz rakıya oldum divane
Elleri kınalım,gözleri belalım
Aman da Kamalım Kamalım
Beş parrmak dağları oldu mezarım
Elleri kınalım, gözleri belalım
Senin gittiğin yerlere ben de giderim
Sen ölürsen Kamalım ben nasıl ederim
Elleri kınalım, gözleri belalım

KÖR BAYRAM
Muhabbetler kuruldu
Desdi dümbek vuruldu
Kör Bayramı sorarsan
Sol dizinden vuruldu
Olamaz gayrı
Damlardan çıkamaz gayrı
Bu gün mahkeme başı
Sallanır köşe taşı
Al yanağı yol etmiş
Ela gözümün yaşı

İNCE MEHMET EFE
Bademye'de bir incecik kış oldu
Duyan duydu duymayana düş oldu
İnce Mehmet, Efelere baş oldu
Akan çaylar kan göründü gözüme
Nazlı yarim sürme çekmiş gözüne
İnce Mehmet Efem martin takmış koluna
Selam verir sağına soluna
Nasıl kıymış efem bu yarinin canına
Aman beyler yoldan geldim yorgunum
Yorgun değil, bir güzele vurgunum

SÜLEYMAN BACANAK TÜRKÜSÜ
Kaymakçı kıraathanesinde masa kuruldu
Masanın başında Süleyman vuruldu
Saat beşe varmadan Ödemiş'e duyuldu
Kıyma bana bacanak Abdullah merdenesiyim
Anamın babamın bir denesiyim
Kaymakçı kıraathanesinde halı döşeli
Doktorlar geliyor eli şişeli
Süleyman üç gün oldu şehit düşeli
Kıyma bana appak Abdullah merdenesiyim
Anamın babamın bir denesiyim

FATMAM TÜRKÜSÜ
Kuyu başında testi
Kemer belimi kesti
Gurbetteki hoş seslim
Şİmdi aklımdan geçti

Kuyu başında bakır
Fatmam gözlerin çakır
Fatmama hasta diyorlar
Oynuyor şakır şakır

Kuyu başında kova
Başında zarif oya
Ben veremli olayım
Ah içime koya koya

Amanda fatmam
Canım gülüm fatmam
Ben rakıya su katmam
Sen katar isen ben içmem
Ben Fatmam'dan vazgeçmem

ÇAKIRCALI TÜRKÜSÜ
Birgi'nin kavakları
Dökülür yaprakları
Bana Çakıcı derler
Yar fidan boylum
Yakarım konakları
Servi senden uzun yok
Yaprağında gözüm yok
Kamalı da zeybek vurulmuş
Yar fidan boylum
Çakıcı'ya sözüm yok

Bahçelerde kelem var
Arkamızdan gelen var
Kalkın gidelim efeler
Yar fidan boylum
İçimizde ölen var

Aradılar sordular
Birgi'çinde buldular
İnce tuzak kurdular
Yar fidan boylum
Kamalı'yı vurdular

MEZARIMIN TAŞI
Mezarımın taşı Bozdağ'a karşı
Üstünün toprağı gözümün yaşı
Çakırcalı'yı vurdular akşama karşı
Uyan anam uyan gör bak neler oldu
Karıncalı dağ başı kan ile doldu

Çekin kır atımı binek taşına
Kollarım ermiyor eğer başına
Karıncalı dağda geldi düşman karşıma
Uyan anam uyan gör bak neler oldu
Karıncalı dağ başı kan ile doldu

ÖDEMİŞ MANİLERİNDEN ÖRNEKLER

Kurucuova'nın çamları Ocak yaktım parladı
Yere değer dalları Bozdağ'ı kar bağladı
Bizim için yapılmış Yar karşıma çıkınca
Ödemiş'in yolları Ay gibi parladı

Ufacık penceresi Ödemiş yollarında
Su dolu tenceresi Pamuklar dallarında
Kız istemeye geliyor Allah canımı alsın
Ödemiş'in efesi O kızın kollarında

İnce Mehmet yürüdüKurucaova tepeleri
Ödemiş'e duman bürüdüOturur efeleri
Yar hep senin içinOğlan sana varacem
Uzun ömrüm çürüdüHazırla küpeleri

Ödemiş'e bastılarKaranfilim mor açtı
Çalıya martin astılarÖdemiş'e dolaştı
Yörük Efe'nin kurşunundan Sen benimsin,ben senin
Yunanlılar kaçtılarFalcı bize fal açtı

ÖDEMİŞ TEKERLEMELERİNDEN ÖRNEKLER

Ödemiş dedikleri
Kompirdir yedikleri
Hiç aklımdan çıkmıyor
Hadi gari dedikleri

Ödemiş'in unundan
Gölcük'ün suyundan
Yeni çıktı fırından
Sıcak gevrek

Elleri yaprak sarması
Kolları badılcan dolması
Burnu Adagide nohutu
Gözleri Bademye payamı
Kaşları Gölcük sülüğü
Alnı Bozdağ yaylası
Yavrum demiş anası

ÖDEMİŞ ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİNDEN ÖRNEKLER

Keklik öten yerle, kekik biten yerde yurt kurma
Olursa el beğensin, olmazsa yer beğensin
Erkekler ölgen, kadılar görgen olur
Kafan kemiği sağ olsun
Bahşiş atın dişine bakılmaz
Ağaçlardan zeytin, hayvanlardan zeytin altın gibidir.
Çubukken çıtlamayan, kütükken hiç kütlemez.
Sığırmaç sığırı parayla, el adamı bedava güder.
Kızların saçlısı, tarlanın taşsızı güzeldir.
Tutulan at harmanı döğer
Aç köpek fırın duvarını deler.
Kır atı çullu da bilirler, çulsuz da.

EFELİK YA DA ZEYBEKLİK GELENEĞİ
Efelikya daZeybeklik geleneğinin kökleri yüzyıllar öncesine gider. Cumhuriyetimizin ilanı ile Zeybeklik sürecini tamamlayarak tarihe karışmıştır. Bugün için giysileri, türküleri ve oyunları ile yalnızca bir anı ve simgedirler. Efelik ya da Zeybeklik yöremiz halkının öz yapısını, yiğitliğini, yardımseverliğini ve gurur verici yönlerini ortaya koyan toplumsal bir kurumdur. Efelik ve Zeybeklik ortadan kalkmasına karşın, anıları bugün bile halkımızın arasında yaşamaktadır. Günümüzde oynanan Zeybek danslarındaki figürler yiğitliği, erkeklik gücünü, ruh ve gövde güzelliğini, doğanın bolluğunu ve tarımsal devinimleri simgeler.