Hukukun üstünlüğü
Adalet ve merhamet
İnsan haklarına saygı
Şeffaflık
Hesap verilebilirlik
Etik değerlere bağlılık
Katılımcılık
Hızlı ve kaliteli hizmet
Özgürlük-Güvenlik dengesi