ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ 
 
 
 
 
 
 
ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
DÖKÜMAN KODU:
YAYIN TARİHİ:
REVİZYON TARİHİ:
REVİZYON NO:
SAYFA NO:
YÖN.YD.177
12.05.2014
 
0
1 / 3
 
 
Sıra
No
Sunulan Hizmetin Adı
Başvuruda İstenen Bilgi / Belgeler
Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)
1
Hekim Seçme Hakkı
Randevu / Muayene istenilen günde sıra bulunması durumunda  hekim ismi bildirilmesi
5 dakika
2
Poliklinik Muayene
1-T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi  2-Ücretli hastalar için vezne makbuzu ve barkod
1.Hasta randevu alarak geldi ise 10 dakika
2.direkt  başvurdu ise 4saat
3
Laboratuar Tetkikleri
(Mikrobiyoloji, Biyokimya Tetkikleri)
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır.)
2 saat
4
Laboratuar Tetkikleri
(Hormon)
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır.)
4 -5 saat
5
Laboratuar Tetkikleri
(Kültür)
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır.)
3 iş gününde
6
Laboratuar Tetkikleri
(Hizmet satın alınan spesifik tetkikler )
1-Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır.) 2-Hekim ve Başhekimlik onaylı istem formu
20  günde
7
Muhtelif Röntgen Çekimleri
1-Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır.) 2- Hekim onaylı istem kağıdı.
Çekimden 20 dakika sonra
8
Elektrokardiyografi
1-Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır.) 2- Hekim onaylı istem kağıdı.
20 dakika
9
Kemik Dansitometrisi
1-Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır.) 2- Hekim onaylı istem kağıdı.
10-20 dakika
10
Mammografi
1-Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır.) 2- Hekim onaylı istem kağıdı.
Çekimden sonra 3  iş günü
11
Ultrasonografik Tetkikler
1-Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır.) 2- Hekim onaylı istem kağıdı.
Çekimden 10 dakika  sonra
12
Bilgisayarlı Tomografiler (BT)
1-Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır.) 2- Hekim onaylı istem kağıdı.
3 iş gününde
13
Sağlık Kurulu (İlaç Heyeti)
1-Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi üzerine  (Otomasyon sistemi üzerinden ilgili poliklinikte hazırlanır)
10 dakika
14
Özürlü Sağlık Kurul Raporunun düzenlenmesi (Özel Eğitimden yararlanacak hastalar için)
Talep dilekçesi(18 yaş altı için Anne-Baba veya vasisi tarafından verilecek ve kimlik ibraz edilecek, boşanmış anne ve babaların soyadları tutmadığından velayeti alan kişinin başvurusu gerekir.)  T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, Önceden alınan özürlü sağlık kurul raporu, Rehberlik Araştırma Merkezinin vermiş olduğu rapor süresini belirten değerlendirme raporu, Özel eğitim aldığı merkez tarafından düzenlenmiş Gelişim Faaliyet Raporu
5 iş günü
15
Özürlü Sağlık Kurul Raporunun düzenlenmesi (2022 sayılı yasadan yararlanacak/Gelir vergisinden muaf olacak hastalar için)
2022 sayılı yasadan faydalanmak için; İkamet ettiği adresin bağlı bulunduğu Mal Müdürlüğünden Hastanemize yazılmış üst yazı,  T.C. Kimlik Numarası yazılı(15 yaş üzeri için fotoğraflı)  kimlik fotokopisi,
Gelir vergisinden muaflık için; Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğünden alınacak üst yazı, 5 adet fotoğraf(son altı aylık),, T.C Kimlik Numarası yazılı(15 yaş üzeri için fotoğraflı)  kimlik fotokopisi
5 iş günü
16
 
Özürlü Sağlık Kurul Raporunun düzenlenmesi (Dilekçe ile başvuran hastalar için)
 
Talep dilekçesi,  T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi
5 iş günü
17
İşe giriş, Durum bildirir, Silahlı-Silahsız özel güvenlikler ve Silah ruhsatı raporlarının düzenlenmesi
Talep dilekçesi,  T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, Vezne makbuzu
3 iş günü
18
İstirahat raporu (sağlık kurulu) düzenlenmesi
İstirahatı veren hekim tarafından düzenlenen, istirahat süresinin belirtildiği rapor kâğıdı,  T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, hizmet akdi ile çalışanlar için vizite kâğıdı fotokopisi, çekilen röntgen filmleri
1 saat
19
Malzeme raporları ve İşitme cihazı raporlarının düzenlenmesi
T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, Solunum fonksiyon testi, Çekilen filmler, Akciğer kan gazı  ve yapılan tetkik ve tahliller
2 saat
20
Yaş tashihi ve adli vakalar için rapor düzenlenmesi
 Mahkemeden alınan üst yazı, 4 adet fotoğraf (Son altı aylık), T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi,
5 iş günü
21
Hasta Yatışı
1-Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır.) 2-Hasta Yatış Kağıdı (Hekim Onaylı) 3-TC Kimlik numaralı kimlik.
30 dakika
22
Ameliyat Planı Ve Gerçekleştirilmesi
1-TC Kimlik numaralı kimlik, 2-Hasta Yatış Kağıdı (Hekim Onaylı), 3-Hastanın operasyon öncesi ihtiyaç duyulan tüm tetkikleri ve konsültan muayeneleri, 4-Hasta Dosyası, 5- Operasyon bölgesinin hasta üzerinde işaretlenmesi
Hastanın sağlık durumuna ve hekime göre değişkendir.
23
Patoloji Tetkikleri
1-Poliklinik muayenesi ve müdahale sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır.) 2- Hekim onaylı istem kağıdı.
10 işgünü
24
Epikriz Raporu
-----------------------------------------
Her hastaya taburculuk esnasında hemen verilir.
25
Ameliyat Raporu
-----------------------------------------
Her hastaya taburculuk esnasında hemen verilir.
26
Günübirlik Tedavi Kapsamında Küçük Cerrahi Müdahale
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hastanın Tüm Tetkikleri
Operasyonun türüne ve hekime göre değişken
27
EFOR Testi Yapılması
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
Tetkiğin istendiği gün
28
Psikolojik Testler
1-Psikiyatri ve Nöroloji poliklinikleri muayenesi sonrası hekimin istemi, 2-Hekim onaylı istem formu
40 dakika
29
EEG çekilmesi
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
2 iş günü
30
Odyogram
1-Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), 2-Randevu Kağıdı
1 iş günü
31
Yenidoğan İşitme Taraması
Bir gün önce doğan bebeklerin listesi
Doğumdan 12 saat sonra
32
Solunum Fonksiyon Testi
1-Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır.)
5 dakika
33
Diyaliz Hizmeti
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik fotokopisi, 2-Hasta adına düzenlenmiş sağlık kurulu raporu 3-Diyaliz ilaç raporu
5 dakika
34
Ayaktan Fizyoterapi
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlikfotokopisi , 2-Doktor onaylı fizik tedavi program kartı.
Hastanın fizik Tedavi Polikliniğine muayene olduktan 20 gün sonra
35
Hasta Hakları Birimine Başvurunun kabulü ve cevaplanması
Yazılı başvuru yapacak hasta ve yakınlarının kimlik ve adres beyanlarını doğru yapmaları ve verilen formu doldurarak imzalamaları veya Sağlık Bakanlığı sitesinin hasta hakları sayfası üzerinden internet başvurusu
15 iş günü
36
Hastaya ait hastane kayıtlarının verilmesi
 
Savcılık veya mahkeme yazısı veya Talep dilekçesi,(Kendisi, 18 yaş altı için anne babası, vasi veya vekili imzalı), T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,
2 iş günü
37
Şikâyet başvurusuna cevap verilmesi
Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren),
30 iş günü
38
Bilgi edinme başvurusuna cevap verilmesi
Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren) veya elektronik ortamda internet sayfamızdan başvuru
Dilekçenin okunmasına müteakip 30 gün  içerisinde
39
Portör muayenesi
T.C.Kimlik numarası, ilgili kurum/kuruluş/şirket talebi
2 iş günü
40
E Randevu
İnternet girişi, T.C.Kimlik numarası
3 dakika
41
E Laboratuvar sonuç alma
İnternet girişi, T.C.Kimlik numarası,hasta protokol nosu
5  dakika (Laboratuar hekimlerince LBYS sistemi üzerinden onaylandığında alınabilir. )
42
EMG
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır.)
10 iş günü
43
Sistoskopi yapılması
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır.)
1 iş günü
44
Diş protez
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır.) Protez kartı ile randevu verilir.
2 haftada teslim edilir.
45
Kron köprü
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır.)Rrandevu verilir.
10 iş günü
46
Diş dolgu
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır.)Rrandevu verilir.
Aynı gün
47
Diş çekimi
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır.)Rrandevu verilir.
Aynı  gün