.


Konaklı Beldesi- İpekböceği Besleyen Kadınlar


Beslenen İpekböcekleri

Koza İpekböceği Kelebeği 

İLÇEMİZDE İPEKBÖCEKÇİLİĞİ

Geleneksel İpek Böcekçiliğinin Yeniden Ödemiş Ekonomisine Kazandırılması

1) Konunun önemi ve gerekçesi:

Ödemiş ekonomisinin yöresel ürün yelpazesi içinde İpekçiliğin tarihi önemi bulunmaktadır. Zamanında yöre ipekçiliğini canlandırmak için her türlü desteğin verildiği bilinmektedir. Ancak, gelişen ekonomik şartlar ve çeyiz geleneğinin farklılaşması, yöremizdeki ipekçiliği uzun zamandan beri olumsuz olarak etkilemiştir.
Globalleşen dünya ekonomisinin yarattığı şartlar içinde yerel pazarlarda değer bulmayan birçok ürün gibi ipek de dış pazarlarda değer bulmaya başlamıştır. Her ne kadar ithalat yoluyla ülkemize ipek girmekte ise de yerel pazarlarda kalitesi itibariyle maliyeti yüksek olmasına rağmen yerli ipek aranmaktadır.
İpekböcekçiliği, çok fazla yatırım gerektirmeyen ve küçük ölçekte yapılan, ipekböceğinin tek besin kaynağı olan dut yaprağının sağlanmasıyla başlayan ve kozadan ipek ipliğine işleninceye kadar süren yardımcı bir tarımsal faaliyet olarak sürdürülmektedir. Arazilerin diğer tarım dallarına elverişli olmadığı yörelerde gelir kaynakları çok kısıtlı ailelerde yaş koza üretimini genellikle yaşlılar ve kadınlar gerçekleştirmektedir. Tüm aile fertlerinin emeklerinin değerlendirilmesinde, kırsal alanda gizli işsizliğin önlenmesi ve tarımsal gelirin daha dengeli dağılmasında önemli derecede etkiye sahiptir.
Ülkemizin birçok yerinde geleneksel ipekböcekçiliğini teşvik ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bunlardan en iyi örnek Diyarbakır Kulp ilçesinde uygulanan AB kaynaklı projedir. İlçemizde de bireysel ve gönüllülük esasıyla çalışmalar bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse Gönüllü öğretmen Gülfer KESKİN, son 3 yıldır Birgi'de Koza Birlikle beraber kadınlara destek kapsamında, bu üretimin canlandırılması için kişisel olarak çalışmalar yapmıştır. Varılan sonuç, kadınların bu üretimi çok ilkel şartlarda yaptığı, her türlü bilgi aktarılmasına rağmen yine de alışkanlıklarından vazgeçmedikleri, ayrıca üretimin az olmasından kaynaklanan nakliye sorunlarının yaşandığı, örgütsüz kişisel özverilere dayalı olarak yapılan üretimde zorluklar yaşandığı, üretimin artırılabilmesi için kadın gruplarına yönelik üretim evleriyle ilgili eğitim yaptırılmasının özendirici olacağı yolundadır.
Sonuç olarak; yöremizdeki geleneksel ipekböceği ve ipek üretiminin yeniden canlandırılması için Koza Birliği ile işbirliğinin artırılarak, üretici sayısının çoğaltılması Ödemiş ekonomisine etkin katkısının sağlanması vegelecek nesillere aktarılabilecek bir planlama ve disiplin içinde ele alınarak "sürdürülebilir bir sektör" oluşturulması düşünülmektedir.

2) Konunun aktörleri:

a) İlgili sorumluları: Ödemiş Belediyesi, Ege Üniversitesi Ziraat Meslek Yüksek Okulu, İlçe Tarım Müdürlüğü.
b) Katkı koyacak unsurlar: Sivil Toplum Örgütleri Ödemiş Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadın Ekonomi ve İstihdam Çalışma Grubu.

3) Önerilen çözümler:

Yerel yönetim olarak Ödemiş Belediyesinin kolaylaştırıcı önlemler alarak yapılacak çalışmalara yardımcı olması.

4) Yapılacak işler:

a- Kökleri tarihimizin derinliklerine dayanan geleneksel ipekböcekçiliğimizin alternatif bir gelir kaynağı olarak teşvik edilmesi için afiş, broşür ve basın aracılığıyla gündemde tutulması, bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.
b-Kentimizde bulunan dut ağaçlarının gelecek yıllarda yeterli olmayacağı ihtimaline karşılık olarak uygun alanlara dut ağacı dikimine öncelik verilmelidir.
c- Yapılacak duyurulardan sonra üretime talip olan girişimcilerin tespit edileceği başvurularının alınacağı bir nokta oluşturulmalıdır.

5) Bütçe ve kaynaklar :
İpekböceği tohumları ile eğitim çalışmaları Koza Birliği tarafından sağlanacaktır.

ÖDEMİŞ İLÇESİ İPEKBÖCEKÇİLİĞİ ALANINDA YILLAR BAZINDA
YAPILAN ÇALIŞMALAR

 

YILI

KİŞİ SAYISI

KUTU SAYISI

ÜRETİLEN KOZA (KG)

ELDE EDİLEN ÜCRET

ÜRETİM YERİ

AÇIKLAMA

2009

15

35

600

9.600,00 TL

Ödemiş merkez, Ovakent, Birgi

Öğr.Gülfer Keskin bireysel çabalarıyla ipekböcekçiliği üretimini canlandırmıştır.

2010

68

135

3000

54.000,00 TL

Ödemiş merkez, Ovakent, Konaklı, Birgi, Beydağ, Ortaköy

Ödemiş Kadın Kooperatifi Kadın Meclisi, Ödemiş Belediyesi ve Bursa Koza Birlik işbirliği ile 'Geleneksel İpekböcekçiliğini Teşvik ve Geliştirme Projesi' kapsamında çalışmalar

2011

63

153

3986

93.680,00 TL

Ödemiş merkez, Gölcük, Birgi, Çaylı, Konaklı, Ovakent, Kiraz, Beydağ, Bıçakçı, Gerçekli, Gereli, Hamamköy, Üçkonak Köyü

Ödemiş Kadın Kooperatifi Kadın Meclisi, Ödemiş Belediyesi ve Bursa Koza Birlik işbirliği ile 'Geleneksel İpekböcekçiliğini Teşvik ve Geliştirme Projesi' kapsamında çalışmalar.

2012

122

293

6000

144.000, 00 TL

Ödemiş merkez, Kiraz, Beydağ, Bayındır, Tire, Selçuk, Bıçakçı, Ertuğrul, Gereli, Hamamköy, Üçkonak, Yolüstü, Yeniceköy, Birgi, Çaylı, Ovakent.

Ödemiş Kadın Kooperatifi Kadın Meclisi, Ödemiş Belediyesi ve Bursa Koza Birlik işbirliği ile 'Geleneksel İpekböcekçiliğini Teşvik ve Geliştirme Projesi' kapsamında çalışmalar.

2013

93

304

5236

128.280,00 TL

Ödemiş merkez, Kiraz, Beydağ, Bayındır, Hamamköy, Küçükavulcuk, Bıçakçı, Ertuğrul, Seyrekli, Kurucuova, Üçkonak, Çaylı, Ovakent, Bademli, Birgi.

Ödemiş Kadın Kooperatifi Kadın Meclisi, Ödemiş Belediyesi ve Bursa Koza Birlik işbirliği ile 'Geleneksel İpekböcekçiliğini Teşvik ve Geliştirme Projesi' kapsamında çalışmalar.