İlçemiz Bozdağ Mahallesi Çayır mevkiinde bulunan tapunun 333 Ada, 16 Parsel numarasında Hazine aına kayıtlı ve Kızılcaavlu Mahallesinde DHTA ve 3858,37 m² yüzölçümlü hazineye ait taşınmazlar İdaremizce 28.03.2018 tarihinde 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesi gereğince kiralaması yapılacaktır.