Ödemiş Malmüdürlüğü' nce, 21.11.2017 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesine göre " Tescilsiz Motosikletlerin Demir olarak" ve " Hurda Metal Malzemeleri" ne ait satış ihalesi yapılacak olup, aşağıda listelenmiştir.