ETİK KOMİSYON BAŞKANI
 
Mahmut YENİAY - İlçe Yazı İşleri Müdürü  Tel: 0 (232) 545 31 50 
 
ETİK KOMİSYON ÜYELERİ
 
Nazım ÇOBANOĞLU           - Mal Müdürü  Tel: 0 (232) 545 35 07 
Bahattin GENGÖRÜ            - İlçe Milli Eğitim Müdürü   Tel: 0 (232) 544 48 88
İbrahim ALTINTAŞ          - Tarım ve Orman İlçe Müdürü  Tel: 0 (232) 545 15 03
Dr. Ahmet KİPİCİ              - İlçe Sağlık Müdürü  Tel: 0 (232) 545 11 87
 
ETİK KOMİSYON MEVZUATLARI
 
http://www.etik.gov.tr/Mevzuat.aspx?id=1