T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 Uydu Görüntüsü
 

 
Sosyal Medyada
Ödemiş Kaymakamlığı


Bulunduğunuz Yer: Kaymakamlık  >>   Bağlı Birimler  >>   İlçe Emniyet Müdürlüğü

 İlçe Emniyet Müdürlüğü
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

     

 Okan KESTEK
İlçe Emniyet Müdürü

 

         29.04.1972 Ankara doğumlu olup, memleketi Aksaray’dır. 1896-1990 yılları Polis Koleji ve 1990-1994 yılları Polis Akademisinden mezun olmuştur. 1994-1996 yılları arası İzmir Basmane Polis Karakolunda, 1996-1997 yılları arasında ise Şınak’ta Asteğmen olarak görev yapmıştır. 1997-2000 yılları arası İzmir Asayiş Şube Müdürlüğünde, 2000 yılında Erzurum İsbir İlçe Emniyet Amirliği görevinde bulunmuştur. Daha sonra 2003 yılında Birleşmiş Milletler Komisyonunda polis görevlisi olarak Kosova’ya gitmiştir. 2005-2007 yılları arası İzmir Urla İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2007-2009 yılları arasında Sudan Birleşmiş Milletler’de polis görevlisi olarak bulunmuştur. 2009- 2012 yıllarını takiben İzmir Gaziemir İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı yapmıştır. 2012-2013 yılları arasında ise İzmir Evrak Arşiv Şube Müdürlüğünde görev yapan Okan KESTEK, 2013 Temmuz ayı itibariyle Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. 

İlçe Emniyet Müdürlüğü

GENEL BİLGİLER

        
TARİHÇE
         İlçemizde ilk polis teşkilatı resmi olmayan ve yapılan araştırma ile elde edilen rakamlara göre 1935-1936 yıllarında hükümet konağı olarak kullanılmakta olan binanın zemin katında “Ödemiş Kazası Emniyet Komiserliği” adı altında faaliyet göstermiştir.1946 yılında İlçe Emniyet Amirliğine dönüştürülmüştür. 1983  tarihinde Bakanlık onayı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak son şeklini almıştır.

          Çarşı Polis Merkezi
         İlk Polis karakolu, Boncuk pastanesinin yan tarafında bulunan ve o zamanlarda inzibat zaptiyeleri tarafından kullanılmakta iken boşaltılan  binaya, Çarşı Karakol Komiserliği adı altında kurulmuştur. Burada, 1960 yıllına kadar faaliyetlerini sürdürmüştür. Karakol binasının eski olduğundan yıkılmasıyla Çarşı Karakol komiserliği şu an Hürriyet Meydanı (Ekin Pazarı) olarak geçen yerdeki İzmir otelinin yan tarafındaki binaya taşınmıştır. 1973 yıllarına kadar Çarşı karakol amirliği olarak faaliyet göstermiştir. Bina kiralık olduğundan sahipleri tarafından yıkımına karar vermeleri müteakip Çarşı Karakol Amirliği hükümet binasında faaliyet gösteren Merkez Karakol Amirliği yanına taşınmış ve 3-4 ay kadar aynı binada hizmete devam etmiştir. Aynı yıl içerisinde Çarşı Karakol Amirliği Köprübaşı mevki olarak bilinen Türkmen Mahallesi Dikmen Caddesi üzerinde bulunan, mülkiyeti Ödemiş Belediyesine ait olan binada faaliyet göstermeye başlamıştır.2000 yılında İlçemiz Ordu cad. üzerinde yapımı tamamlanan 12 daireli lojmanın alt tarafına taşınarak faaliyetine burada devam etmiş.2007 tarihinde ise Çarşı Polis Merkezi Amirliğine dönüştürülüp faaliyet göstermeye başlamıştır.
         Çarşı Karakol Amirli Türkmen Mahallesi, Meşrutiyet Mahallesi, Kuvvetli Mahallesi, Üç Eylül Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, Bengisu Mahallesi ve Emmioğlu Mahallelerinden oluşmakta olan 8 mahalleye hizmet vermektedir. 

         Merkez Karakol Amirliği
         1935-1936 yıllarında kurulan Ödemiş Kazası Emniyet komiserliğinin 1946 yılında isminin değiştirilerek İlçe Emniyet Amirliğine dönüştürülmesine müteakip, faaliyet gösterdiği Hükümet Konağı içinde, Merkez Karakol Amirliğinin oluşturulmuştur. 1960 yılında Merkez Karakol Amirliği ismine dönüştürülmüştür. Aynı yerde 1978 yıllarına kadar faaliyetlerini sürdürmüştür.1978 yıllarında ise Cumhuriyet Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan Polis Lojmanlarının bulunduğu yerdeki tek katlı binaya taşınarak hizmetlerine bu binada devam etmiştir. 2005 yılında Talatpaşa Caddesi No:24 sayılı yerde bulunan 24 dairelik lojmanın zemin katının 4 dairesinin tadilat edilmesiyle yapılan yeni binasında, Şehit Ayhan Uzun Polis Merkezi adı altında faaliyete geçmiş ve bu tarihten itibaren faaliyetine devam etmektedir.
         Merkez Karakol Amirliği; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Zafer Mahallesi, Akıncılar Mahallesi, İnönü Mahallesi, Süleyman Demirel Mahallesi olmak üzere yedi mahalleye hizmet vermektedir.  

         MİSYON
         Polisin Görev ve Sorumlulukları çerçevesinde ilçe halkının huzur ve güvenliğini sağlamak, kanunların polise verdiği tüm görevleri insan hak ve özgürlüklerine saygılı, evrensel değerlere zarar vermeden yerine getirmek. 

         VİZYON
         İnsanların huzur ve güvenliğini bozmak isteyenleri caydıran, suç faillerini en kısa sürede yakalayan, verimli, etkin, kaliteli hizmet sunan, insanlara güven veren bir teşkilat olmaktır.  

         YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI
         Polis Teşkilatının görev ve sorumlulukları yasalarla belirlenmiş olup yetkilerini temel olarak 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunundan (PVSK) ve görev veren diğer mevzuattan alır.
         Türk Polis Teşkilatının görevini düzenleyen 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ilk maddesi:
         “Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatını temin eder. Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanunun ve nizamnamelerin kendisine verdiği vazifeleri yapar.” şeklinde düzenlenmiştir.
         Yine aynı kanunun 2. maddesi;
“Madde 2- Polisin genel emniyetle ilgili görevleri iki kısımdır.
A) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak,
B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak,” şeklinde düzenlenmiş olup polisin görevleri adli ve idari olmak üzere iki kısma ayrılmıştır.
         Polisin adli görevleri suçun işlenmesiyle başlar. Suç delillerini toplar, suç işleyenleri tespit ederek yakalar. Cumhuriyet Savcıları adına ve bilgileri dahilinde gereken soruşturmayı yaparak, şüpheli ve suç delillerini yargı mercilerine teslim eder.
         İdari görevleri ise; genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması, korunması, muhtaçlara, yaşlılara, sakat ve güçsüzlere, hastalara ve çocuklara yardım etmek, duran ve akan trafiği düzenlemek, araçların tescil işlemlerini yapmak, belge ve plakalarını vermek olarak sayılabilir.
         Ayrıca, Anayasal rejimimizi korumak, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek ve bu bütünlüğü bozmak isteyen her türlü bölücü ve bölgeci mihraklara karşı tedbirler almak, suç ve şüpheliler hakkında yasal işlemler yapmak, devlet büyüklerini, ülkemize gelen yabancı devlet başkanlarını ve misyonları korumak, pasaport, vatandaşlık, iltica ile ilgili işlemleri yürütmek polisin siyasi görevleri çerçevesindedir. 

Kurumun Başlıca Faaliyetleri

Genel Disiplin Büro Amirliği
İdari, Lojistik, Personel, Büro Amirliği
Evrak Arşiv Büro Amirliği
EKKM- Muhabere Büro Amirliği,
Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği
Sivil Savunma Büro Amirliği
Bilgi İşlem- Genel Bilgi Toplama Büro Amirliği,
Ruhsat İşlemler Büro Amirliği
Asayiş Büro ve Ekipler Amirliği
Güvenlik-Tem Büro Amirliği
Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği
Çocuk Büro Amirliği
Polis Merkezi Amirliği
Toplum Destekli Polis Büro Amirliği

 

 


                             

 
Celil ATEŞOĞLU
Kaymakam

Haber ve Duyurular
 Ödemiş'te Hava Durumu

ÖDEMİŞ 

Ödemiş'te Nöbetçi EczaneÖdemiş'te Sinema

Vizyondakileri görmek için tıklayınız...

Ödemiş-İzmir Tren Saatleri

odemis@icisleri.gov.tr
T.C. Ödemiş Kaymakamlığı - Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır.